Program

09:00 ÖPPNING

Moderator

Per-Stefan Gersbro och Markus Petersson, Packmarknaden

09:10 INNOVATION FÖR SVENSK LIVSMEDELSINDUSTRI

Samarbete för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor
Marie Gidlund, Sweden Food Arena

09:30 FRAMTIDEN FÖR PLASTFÖRPACKNINGAR

Minskat matsvinn och mindre plast - går det att förena?
Vilken förpackningsdesign är optimal ur miljösynpunkt?
Hur har covid-19 påverkat synen på plastförpackningar?

Flexibelt, livsmedelssäkert och cirkulärt
Amanda Persson, AR Packaging

Plast behövs till vissa förpackningar
Conny Johansson, Atria

Matsvinn vs plastförpackningar – en stor utmaning
Annica Hansson-Borg, Bergendahls

Pandemi och Klimatkris - Plasten spelar en roll
Anders Linde, Partner i den Europeiska tankesmedjan ENVISAGE

10:30 NÄTVERKSFIKA BLAND UTSTÄLLARNA

11:00 JAKTEN PÅ DEN PERFEKTA PLASTEN

Hur utvecklar vi ett fossilfritt och cirkulärt förpackningsutbud?
Framtiden för växtbaserade plastråvara?
Vilken framtid har bionedbrytbara plaster?

Rätt plast på rätt plats – en utmaning för akademi och industri
Ulrica Edlund, KTH

Plastbranschens strategi för den perfekta plasten
Lena Lundberg, IKEM 

Förnybart OCH återvunnet - för den cirkulära plastindustrin
Elisabet Sjölund, Neste

Dagligvaruhandelns fokus på plastförpackningar
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel 12:00 NÄTVERKSLUNCH

13:00 SÅ HÄR SLUTER VI KRETSLOPPET

Hur ska framtidens förpackningsdesign och återvinningsprocess se ut?
Vilken roll kommer kemisk återvinning att spela?
Import och export kräver harmonisering - vad händer på denna front?

Vill konsumenten ha miljösmarta förpackningar?
Sofia Erixson, ICA

Det utökade producentansvaret - utmaningar och möjligheter
Mattias Philipsson, Svensk Plaståtervinning

Cirkulär design – grunden för framgång i den cirkulära ekonomin
Anna Elgh, Svenska Retursystem

Värdera värdena i  hela värdekedjan och basera dem på gemensamma begrepp
Kristin Geidenmark Olofsson, Trioplast

14:00 NÄTVERKSFIKA BLAND UTSTÄLLARNA

14:30 INNOVATION INOM MATERIAL OCH TEKNIK

Vad väntar runt hörnet, inom material och teknik?
Innovativa material med potential att ersätta fossilbaserad plast.
Ny teknik som minskar miljöbelastningen.

Cirkulär ekonomi kräver cirkulära material – finns det?
Jon Haag, RISE 

Scanfill - Hållbara förpackningsmaterial
Oscar Hugoson, Scanfill

Paptic® - Alternative to plastics in packaging
Malena Lundgren, Paptic

How smart packaging and unique technology can provide a more sustainable fresh ready meals category
Michael Bogdanski, Micvac

15:30 BENSTRÄCKARE OCH FIKA BLAND UTSTÄLLARNA

15:50 UTMANINGARNA MED PLASTEN

Nedskräpnings- eller materialproblem - ska engångsförpackningar i plast förbjudas?
Vad händer som följd av EU:s direktiv för engångsplast?
Hur skapas förutsättningar för "rätt" lösning i en kontext av känslor och faktaresistens?

Kan kunskap och samordning leda till hållbar plastanvändning?
Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket

Den felande länken i cirkulär ekonomi - läckaget och vad gör vi åt det?
Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent 

Closing the loop through monomer recycling
Mark E Dawes, Du Pont Teijin Films 

Circularity in Food Packaging
Thomas Bak Thellesen, Faerch 

16:50 AVSLUT