Programmet 2020Beställ inspelningen från konferensen PACK&PLAST 2020!

Framtiden för plastförpackningar!

Det är ingen tvekan om att plasten behövs, men hur löser vi utmaningarna och vem är ansvarig för att det händer?
PACK&PLAST adresserade frågorna och sökte svaren, med experter från hela värdekedjan, för att förstå hur framtiden ser ut för plastförpackningar. Många har hört av sig efteråt och frågat om konferensen spelades in. Visst gjorde den det! Missade du att anmäla dig till konferensen?Du kan beställa videoinspelningen av den livesända konferensen här:
Beställ videoinspelningen

Pris: 1 995 kr


Program

09:00 ÖPPNING

Moderator

Per-Stefan Gersbro och Peter Olofsson, Packmarknaden

09:10 INNOVATION FÖR SVENSK LIVSMEDELSINDUSTRI

Samarbete för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor
Marie Gidlund, Sweden Food Arena

09:30 FRAMTIDEN FÖR PLASTFÖRPACKNINGAR

Minskat matsvinn och mindre plast - går det att förena?
Vilken förpackningsdesign är optimal ur miljösynpunkt?
Hur har covid-19 påverkat synen på plastförpackningar?

Flexibelt, livsmedelssäkert och cirkulärt
Amanda Persson, AR Packaging

Plast behövs till vissa förpackningar
Conny Johansson, Atria

Matsvinn vs plastförpackningar – en stor utmaning
Annica Hansson-Borg, Bergendahls

Pandemi och Klimatkris - Plasten spelar en roll
Anders Linde, Partner i den Europeiska tankesmedjan ENVISAGE

10:30 NÄTVERKSFIKA BLAND UTSTÄLLARNA

11:00 JAKTEN PÅ DEN PERFEKTA PLASTEN

Hur utvecklar vi ett fossilfritt och cirkulärt förpackningsutbud?
Framtiden för växtbaserade plastråvara?
Vilken framtid har bionedbrytbara plaster?

Rätt plast på rätt plats – en utmaning för akademi och industri
Ulrica Edlund, KTH

Plastbranschens strategi för den perfekta plasten
Lena Lundberg, IKEM 

Dagligvaruhandelns fokus på plastförpackningar
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel 12:00 NÄTVERKSLUNCH

13:00 SÅ HÄR SLUTER VI KRETSLOPPET

Hur ska framtidens förpackningsdesign och återvinningsprocess se ut?
Vilken roll kommer kemisk återvinning att spela?
Import och export kräver harmonisering - vad händer på denna front?

Det utökade producentansvaret - utmaningar och möjligheter
Mattias Philipsson, Svensk Plaståtervinning

Cirkulär design – grunden för framgång i den cirkulära ekonomin
Anna Elgh, Svenska Retursystem

Värdera värdena i  hela värdekedjan och basera dem på gemensamma begrepp
Kristin Geidenmark Olofsson, Trioplast

Förpackningar för ökad hållbarhet
Sofia Erixson, ICA

14:00 NÄTVERKSFIKA BLAND UTSTÄLLARNA

14:30 INNOVATION INOM MATERIAL OCH TEKNIK

Vad väntar runt hörnet, inom material och teknik?
Innovativa material med potential att ersätta fossilbaserad plast.
Ny teknik som minskar miljöbelastningen.

Cirkulär ekonomi kräver cirkulära material – finns det?
Jon Haag, RISE 

Scanfill - Hållbara förpackningsmaterial
Oscar Hugoson, Scanfill

Paptic® - Alternative to plastics in packaging
Tuomas Mustonen, Paptic

How smart packaging and unique technology can provide a more sustainable fresh ready meals category
Michael Bogdanski, Micvac

15:30 BENSTRÄCKARE OCH FIKA BLAND UTSTÄLLARNA

15:50 UTMANINGARNA MED PLASTEN

Nedskräpnings- eller materialproblem - ska engångsförpackningar i plast förbjudas?
Vad händer som följd av EU:s direktiv för engångsplast?
Hur skapas förutsättningar för "rätt" lösning i en kontext av känslor och faktaresistens?

Kan kunskap och samordning leda till hållbar plastanvändning?
Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket

Den felande länken i cirkulär ekonomi - läckaget och vad gör vi åt det?
Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent 

Closing the loop through monomer recycling
Mark E Dawes, Du Pont Teijin Films 

Circularity in Food Packaging
Thomas Bak Thellesen, Faerch 

16:50 AVSLUT