Bli partner

Bli partner!

Som partner till Pack & Plast ges ditt företag möjlighet att:

  • Skapa nya affärsmöjligheter
  • Vårda befintliga kunder
  • Hitta nya partners
  • Positionera och stärka företagets varumärkeSe information om partnerpaketen här

Allmänna bestämmelser

Kontakta oss för mer information:

Jerker Evaldsson
Mediechef, Packmarknaden
070 975 99 40
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se 

Lotta Hylén
Mediasäljare, Packmarknaden
073 682 53 27
lotta.hylen@nordiskemedier.se